Vergi denetimi denir? Neden vergi denetimi yapılır?

Blog Single

Vergiler bir ülkede yaşayan vatandaşların temel yükümlülükleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Devletlerin en büyük gelir kalemlerinden olan vergiler, kamusal alanlarındaki harcamaların finansmanındaki ana kaynak olarak karşımıza çıkıyor.

Vergi denetimi nedir ve neden önemlidir?

Türkiye'de Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ve çeşitli kurumlar vergilerin toplanması ve denetimi gibi vergi süreçlerini yürütüyor. Ancak oldukça karmaşık bir süreç olabilen vergi hususunda bireylerin ya da kurumların ödemesi gereken vergilerin belirlenmesi, sağlıklı bir şekilde ödeyebilmesi, varsa çeşitli muafiyetlerden faydalanması, en önemlisi de kötü sürprizlerle karşılaşmaması için vergi denetimi çok büyük önem taşıyor.

Vergi Usul Kanunu'nun 135'inci maddesinde vergi denetimi hususun maksadı tanımlanmıştır. Bu tanımda ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olarak belirtilen vergi denetimi, kişilerin ve kurumların lehte ya da aleyhte karşılaşabileceği durumların önceden belirlenmesinde hayati bir öneme sahiptir.

Neden vergi denetimi yapılır?

Vergilendirme hususunda çeşitli ayrıcalıklara sahip olan sektörlerin ve konuların belirlenmesi, incelemeye bağlı bilgi taleplerinin ve tespitlerinin ortaya konmasında vergi denetimi büyük önem taşıyor.

Vergi denetimi ile çözümlenebilecek durumlara şöyle örnekler verebiliriz;

-          Mali Tablolarda ortaya çıkan dengesizlik ve tutarsızlıklar,

-          Maliyetlerin ve giderlerin sektör ortalamalarının üzerinde veya çok altında olması durumunun kontrolü,

-          Vergi iade talepleri,

-          İşletme döneminde sürekli zarar beyan edildiği durumlar,

-          Beklenmeyen sektörlerde devamlı devreden KDV verilmesi,

-          Faaliyetleri ile orantısız indirim -istisna-KKEG beyanı,

-          Kasa ve Ortaklar hesaplarının yüksek bakiyeler vermesi,

-          Kara para konusunun vergilendirmeler açısından incelenmesi,

-          Örtülü Sermaye riski , Transfer fiyatlaması kapsamında önemli önemli ölçüde büyük işlemlerin izlerinin takibi

Bu örnekler ile birlikte vergi denetiminin önemini gözler önüne seren daha birçok durum ve gerekçe sayılabilir.

Sürdürebilirlik perpektifinden ,Yakın zamanda dijitalleşmeninde önemli olduğu konjüktürde Yukarıdaki başlıklarda kritik olan maddeler günümüzde  sistemler üzerinden denetlenebilir ,sorgulanabilir.

Bir adım önde olmak ve olası risklerinizi minimize edebilmek için sizlere de yardımcı olabiliriz.

Enkolaydenetim . com dan özelliklerimizi inceleyebilir , bizimle irtibata geçebilirsiniz.