Shape Divider Sample Image

Hikayemiz

Odağımızda “yeniliğin, dönüşümün ve hızın” olduğu, farklı birçok teknoloji ve hizmeti cloud servislerle üreterek birçok endüstriye değer yaratma vizyonu ile kurulduk.

Özellikle mühendislik ve deneyimi harmanladığımız Finans sektörü için ürettiğimiz ürünlerimizle işletmeler için bir değer zinciri oluşturuyoruz. Finansal hizmetler alanında mühendislik ve deneyim gücüyle değer yaratmaya odaklanan yenilikçi bir şirketiz.

Ürünlerimizdeki gelişimi tetikleyen en büyük unsur müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılama yer alıyor. Finans sektöründen deneyimli danışman ekibimiz ve yazılım ekiplerimizle geleceği tasarlarken bugünü kolaylaştıran teknolojileri de üretme heyecanı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz.


KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Politikası Nef Solution A.Ş. (“ Şirketimiz ”), her türlü faaliyetini kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun bir biçimde sürdürmeyi ve kişisel veri sahiplerinin temel hak ve hürriyetlerine azami derecede koruma sağlamayı hedef edinmektedir.Bu Politika, Şirketimizin tamamını kapsamakta olup Şirketimizin veri sorumlusu konumunda bulunduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından uygulanır.


300x200

Döküman

KVKK

Kalite Politikamız

Nef Solution A.Ş. müşterilerine en iyi hizmeti sunmak ve beklentilerinin ötesinde çözümler yaratmak için müşteri odaklı yaklaşımı stratejilerinin merkezinde konumlandırır.

Bu yaklaşımın başarısı için, insan kaynağının vazgeçilmez ve en önemli değeri olduğunu bilerek çevreye olan sorumluluğun bilincinde, sürekli gelişim ve kalite odaklı bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler.

Nitelikli iş gücü ile ile süreçlerini uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde sürekli iyileştirir, bilgi sistemleri ile destekler, değer katan yenilikçi ve yaratıcı çalışmaları cesaretlendirir ve Ar-Ge yaklaşımını stratejik öncelik olarak belirler.

Bu hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak  risk ve fırsatları değerlendirme yaklaşımı ile bütünleşik Kalite Yönetim Sistemlerini kurar ve geliştirir.

Bu çerçevede, müşteri isteklerine en uygun, en ekonomik ve en hızlı çözümleri tutkuylageliştirip üreteceğimizi ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı sürdürülebilir şekilde yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.Bilgi Güvenliği Politikamız

Bu politika; Nef solution A.Ş. bilgi varlıklarının yönetimini, korunmasını, gizliliğini, bütünlüğünü, dağıtımını ve sadece yetki verilen kişilerce erişilebilirliğini sağlayarak önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kurallar ve uygulamalar bütününü içermektedir. Bu çerçevede, bilgi güvenliği politikası, tanımlanan politikalar doğrultusunda uygulanacak prosedürlerin amaçlarını tanımlayan en üst düzey doküman niteliğindedir. 

Bilgi güvenliği politika dokümanının amacı grup standartları ve en iyi uygulamalara uygun olarak doğru güvenlik gereksinimlerinin tanımlanması ve şirket bünyesindeki Bilgi Teknolojileri hizmetlerinin güvenli ve yürürlükteki Kanun ve düzenlemelere uygun kullanımının sağlanmasıdır. Dokümanın hedefi şirket ve kullanıcılar için kabul edilebilir seviyede güvenlik tehditlerine karşı korunmasıdır.


İş Sürekliliği Yönetimi

İSYS’nin öncelikli hedefi, olağanüstü durumlar nedeniyle oluşan kesintileri yönetmek, sistem ve kaynak kayıplarını ve saygınlık zararlarını önlemek, yasal yükümlülüklerini yerine getirmektir. Bu amaçla belirlediğimiz misyon ile uyumlu olarak İSYS’nin planlanması, kurulması, düzenli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.


Ekibimiz

DANIŞMA KURULUMUZ